Osallisuus­konsultointi

Autamme yhteisöitä ja organisaatioita toteuttamaan osallisuusprosesseja, joissa tuomme ihmiset keskustelemaan yhdessä ja tekemään heitä itseään koskevia päätöksiä.

Osallisuuskonsultointi

Osallisuuskokemuksiemme ansiosta voimme auttaa osallisuusprosessien rakentamisessa alusta loppuun. Tarjoamme työkaluja, menetelmiä ja tapoja päästä alkuun osallisuuden kanssa sekä olemme tukenanne prosessin loppuun asti, jotta kaikki sujuu suunnitelmien mukaisesti. Tarjoamme palveluita julkiselle sektorille ja organisaatioille.

Julkinen sektori

Tämän päivän haaste monille kunnille ja kaupungeille on ihmisten osallistaminen päätöksentekoon ja ihmisten yhdistäminen heitä koskevissa asioissa. Osallisuusprosessien avulla voidaan tuoda ihmisiä miettimään yhdessä tulevaisuuttaan sekä heitä koskevia asioita. Osallistamisen tapoja on monia, jotka soveltuvat erilaisiin tilanteisiin ja erilaisiin tarpeisiin. Työskentelemme kanssanne löytääksemme parhaat ja soveltuvimmat toimintamallit kunnallenne tai kaupungillenne ja autamme teidän alkuun ja oikeaan suuntaan osallistavien prosessien toteuttamisessa.

Julkinen sektori

Yleisiä toimintamalleja

Mielipidetiedustelu

Tiedustele yleisön mielipidettä selkein kysymyksin ja vastausvaihtoehdoin.

Kansalaispaneelit

Tuo ihmiset yhteen keskustelemaan yhteisistä huolenaiheista tai tietyistä aihepiireistä.

Kyselyt

Kerää tietoa yhteisöllisesti kyselyiden avulla ja kuuntele ihmisten mielipiteitä heitä koskevissa asioissa.

Osallistuva budjetointi

Anna ihmisten päättää yhteisöllisesti, mihin rahaa tulisi käyttää osallistuvan budjetoinnin avulla.

Ideoiden keräys

Kerää avointa tietoa suoraan ihmisiltä päätöksenteon tueksi tai vaihtoehtojen tarjoamiseksi.

Ehdotukset

Tarjoa kansalaisille mahdollisuus ehdottaa eri aihepiirejä koskevia asioita ja äänestää niistä.

Hyödyt

Luottamus

Yhteisöllisyys rakentaa luottamusta yhteisön ja päätöksentekijöiden sekä toimihenkilöiden välille.

Läpinäkyvyys

Tee päätöksenteosta ja toimintatavoista läpinäkyviä ihmisille, jotta ihmisten kiinnostus päätöksentekoon säilyy.

Vastuullisuus

Vastuullinen toiminta parantaa ihmisten aktiivisuutta ja helpottaa luottamuksen ylläpitoa kansalaisten ja päätöksentekijöiden välillä.

Organisaatioille

Osallistaminen on käytännöllinen työkalu mille tahansa organisaatiolle. Se auttaa organisaatioita kuulemaan paremmin työntekijöitään ja asiakkaitaan, heidän huolissaan ja kehitysehdotuksissaan. Toimivien organisaatioiden johdon on tänä päivänä kuunneltava yhä lähemmin työntekijöitään ja asiakkaitaan heidän arkipäiväisissä ongelmissaan ja huolissaan. Osallistavat toimintatavat helpottavat myös uusien ideoiden ja palautteen keräämisessä asiakkailta, jotka vaikuttavat tuotteiden ja palveluiden laatuun. Osallistaminen auttaa myös ymmärtämään paremmin sidosryhmien tarpeita ja huolia.

Organisaatioille

Yleisiä toimintamalleja

Kyselyt

Kerää hiljaista tietoa työntekijöiltä tai asiakkailta kyselyiden avulla.

Ideoiden keräys

Kerää ideoita yhteisöllisesti työpaikan tai tuotteiden ja palveluiden parantamiseen.

Yhteisöllinen päätöksenteko

Tee yhteisöllisestä päätöksenteosta mahdollista organisaatiossa tarjoamalla tapoja ehdottaa ja äänestää päätöksistä yhdessä.

Hyödyt

Tyytyväisyys

Työntekijöiden ja asiakkaiden ollessa läheisempi osa yhteisöä, he ovat myös tyytyväisempiä.

Sitoutuneisuus

Työntekijät pysyvät pidempään organisaatiossasi ja tuntevat olonsa yhteisöllisemmäksi.

Brändiarvo

Inklusiivisuus ja monimuotoisuus organisaatiossasi vaikuttavat positiivisesti brändiarvoosi.

Kiinnostaako osallistaminen sinua?

Ota meihin yhteyttä

Kaikki tähtimerkillä (*) merkityt kentät ovat pakollisia