Decidim

Vapaa avoimen lähdekoodin teknologia osallistumiskokemusten rakentamiseen.

Decidimin avulla voit luoda verkkopohjaisia yhteisöitä, jotka työskentelevät yhteisen tavoitteen puolesta ja tekevät sitovia päätöksiä yhdessä.

Kenelle se on tarkoitettu?

Kaupungeille, poliittisille puolueille, ryhmille, osuuskunnille, yrityksille tai mille tahansa yhteisöille, jotka haluavat työskennellä yhteisöllisesti. Decidimin avulla voit kerätä tietoa ja tehdä päätöksiä yhdessä kaikkien kanssa.

Kenelle se on tarkoitettu?

Luotettava. Joustava. Demokraattinen. Vapaa.

Decidim on vapaa avoimen lähdekoodin hanke, joka on laajasti testattu, turvallinen ja auditoitu. Se on monien suurten organisaatioiden hyödyntämä ja sadattuhannet ihmiset käyttävät sitä päivittäin. Järjestelmä noudattaa WCAG-saavutettavuusohjeistoa ja demokraattisia periaatteita. Decidim on erittäin joustava jokaisen organisaation osallistumistarpeille.

Luotettava. Joustava. Demokraattinen. Vapaa.

Decidim pähkinänkuoressa

Osallistumistilat

Luo yhteisöllisiä osallistumistiloja, joissa ihmiset työskentelevät yhteisten tavoitteiden puolesta.

Osallistumistyökalut

Tarjoa ihmisille monenlaisia osallistumismahdollisuuksia, kuten ideointi, keskustelu, äänestys, kyselyt ja monia muita.

Ymmärrettävät mittarit

Mittaa ja kerää tietoa ihmisten mielipiteistä ja palautteesta yhteisöllisen päätöksenteon helpottamiseksi.

Ominaisuudet

Decidim ominaisuudet

Ideat / Ehdotukset

Luo ja jaa ideoitasi muiden kanssa sekä lisää niihin lisätietoja, kuten paikkatieto, kuva tai liite.

Aloitteet

Tarjoa osallistujille mahdollisuus luoda aloitteita. Aloitteet voivat kerätä suosituksia ja allekirjoituksia. Voit määrittää myös aloitteiden vaiheet ja tavoitteet.

Keskustelut ja debaatit

Anna osallistujille mahdollisuus keskustella erilaisista aiheista ja käydä debaattia keskenään. Osallistujat voivat esittää omia näkemyksiään ja esittää mielipiteensä (puolesta tai vastaan) keskustelun aihepiiristä.

Yhteiskehittäminen

Viimeistele ideat yhteisöllisesti oikeiksi toteuttaviksi hankkeiksi tai yhdistä useampia samankaltaisia ideoita.

Osallistuva budjetointi

Anna ihmisten päättää suosikkihankkeensa osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä. Hyödynnä ihmisten todellisia tarpeita budjetin allokointiin!

Vastuullisuus

Pidä ihmiset kartalla hankkeiden toteutuksesta sen jälkeen, kun he ovat äänestäneet ne toteutettaviksi.

Kyselyt

Luo kyselyitä haluamillasi kysymyksillä. Saatavilla monenlaisia kysymystyyppejä, kuten tekstikenttiä, valintalistoja, matriisikysymyksiä, jne.

Sivut ja blogit

Luo täysin hallittavaa rikasta tekstisisältöä ja jaa osallistujille ajankohtaista tietoa blogiartikkeleiden avulla!