Työyhteisön osallisuus

Työyhteisön osallisuus

Työntekijöille voimaa innovointiin ja tuottavuuteen

Mainio Tech auttaa suuria organisaatioita tarjoamaan työntekijöilleen räätälöityjä digitaalisia alustoja, jotka tehostavat ideointia ja osallistumista.

Ideoiden hyödyntämisen haaste suurissa organisaatioissa

Sekä yksityisen että julkisen sektorin suuret organisaatiot – kuten vaikkapa Helsingin ja Hämeenlinnan kaupungit – saattavat koostua huomattavasta määrästä työntekijöitä: esimerkiksi pelkästään Helsingin palveluksessa on noin 40 000 henkilöä.

henkilöstössä on suuri määrä potentiaalia

Tämä tarkoittaa, että henkilöstössä on suuri määrä potentiaalia sellaisten ideoiden ja aloitteiden muodossa, joista voi olla monenlaista hyötyä koko organisaatiolle. Haasteena on kuitenkin se, että suurissa organisaatioissa tieto ja ideat eivät aina kulje tehokkaasti työntekijätasolta aina päättäjille asti.

Työntekijöille voimaa digitaalisten alustojen avulla

Mainio Tech auttaa suuria organisaatioita työntekijöiden osallistamisen kehittämisessä. Suunnittelemme ja toteutamme tehokkaita, helppokäyttöisiä ja kaikille työntekijöille avoimia digitaalisia alustoja esimerkiksi ideointiin, päätöstentekoon ja viestintään.

Helsingille ja Hämeenlinnalle toteutetut uudet työntekijäalustat perustuvat avoimen lähdekoodin Decidim-alustaan. Räätälöimme alustat organisaatioiden erityistarpeiden mukaan, mikä tarkoitti käytännössä mm.

  • järjestelmien suunnittelu käyttötapausten mukaan
  • moduulien (mm. ideointi ja keskustelu) räätälöinti
  • järjestelmien integrointi organisaation single sign on -ratkaisuihin (esim. Microsoft AD) helpottamaan alustalle kirjautumista

Kaikki tämä on tehty organisaatioiden tarkkojen vaatimusten pohjalta.

Työntekijöiden äänet kuuluviin – ja paljon muuta

Uudet digitaaliset alustat antavat työntekijöille monenlaisia vaikutusmahdollisuuksia. Tämä hyödyttää henkilöstön lisäksi koko organisaatiota ja auttaa johtoa ymmärtämään paremmin, millaista arvokasta pääomaa heillä on työntekijöissään.

auttaa johtoa ymmärtämään paremmin, millaista arvokasta pääomaa heillä on

Alustojen avulla kerätään tietoa ja ideoita sekä kannustetaan työntekijöitä oma-aloitteisuuteen uusin tavoin. Alustoja voidaan hyödyntää myös ideoiden jatkoarviointiin, niistä keskustelemiseen sekä parhaiden ideoiden käyttöönottoon.

Lisäksi uudet alustat ovat skaalautuvia ja muokattavissa monenlaiseen osallistumiseen: niitä voidaan hyödyntää kollektiiviseen budjetointiin, kyselyihin, palkintoperusteisiin ideakilpailuihin, organisaation kehittämiseen – ja moneen muuhun.

Ideat tehokkaassa käytössä

Mainio Techin uudet digitaaliset osallistumisalustat ovat jo käytössä suurissa suomalaisissa organisaatioissa, kuten Helsingissä ja Hämeenlinnassa. Tässä muutama alustojemme avulla jo toteutunut idea:

  • Kaupunkisuunnittelu: työntekijän aloitteen ansiosta kaikille työmaille saatiin selkeät ja informatiiviset opasteet, jotka kertovat mitä rakennetaan ja millaisella aikataululla. Aikaisemmin kyseisiä opasteita ei ollut kaikilla työmailla.
  • Kunnossapito: kaupungin työntekijä huomasi, että kaupungin junien ilmanvaihtojärjestelmät olivat koko ajan päällä – myös silloin, kun se ei ollut välttämätöntä. Työntekijän ehdotuksen ansiosta ilmanvaihto varustettiin ajastimilla, mikä toi tehokkuutta ja säästi kustannuksia sekä energiaa.
  • Sosiaalipalvelut: kaupungin työntekijä sai idean yhdistää kaupungin sosiaalitoimen toimipisteen ja Kelan toimistot fyysisesti ja tuoda henkilöstö tehokkaasti saman katon alle töihin – he kun vaihtavat tietoja jatkuvasti muutenkin. Tämä myös helpottaa ihmisten asiointia kyseisissä palveluissa.