Osallistuva budjetointi

Osallistuva budjetointi

Autamme helsinkiläisiä päättämään miljoonien eurojen käytöstä

OmaStadi on Helsingin kaupungin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia, jonka avulla asukkaat pääsevät mukaan päättämään, miten kaupunki käyttää rahojaan. Mainio Tech kehitti ja toteutti OmaStadin digitaalisen osallistumisalustan palvelemaan nykyaikaista kansalaisdemokratiaa Helsingissä.

OmaStadi – osallistuvaa budjetointia Suomen pääkaupungissa

Helsinki jakaa vuosittain miljoonia euroja osallistuvaan budjetointiin (yli 14 miljoonaa euroa vuodesta 2018 alkaen) toteuttaakseen nykyaikaista kansalaisdemokratiaa ja asukkaiden toiveita kaupungin rahankäytöstä.

OmaStadi-alustalla kerätään kansalaisten ideoita, keskustellaan niistä ja kehitetään ideoita yhdessä asukkaiden kanssa lopullisiksi ehdotuksiksi, joista asukkaat voivat äänestää. Eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan kaupungin toimesta.

OmaStadi-alustan suunnittelu ja toteutus

Mainio Tech suunnitteli ja toteutti OmaStadin digitaalisen osallistumisalustan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Käytimme avoimen lähdekoodin Decidim-alustaa ja räätälöimme sitä kaupungin tarpeiden mukaan.

ohjelmointirajapintojen toteuttamista sekä ohjelmistolaajennusten ja -moduulien räätälöimistä

Aloitimme prosessin konsultoimalla Helsingin kaupunkia OmaStadi-alustalle tarvittavista työkaluista ja prosesseista. Kaupungin edustajilta saadun palautteen perusteella suunnittelimme ja toteutimme alustan, johon sisältyi ohjelmointirajapintojen toteuttamista sekä ohjelmistolaajennusten ja -moduulien räätälöimistä, jotta alusta palvelisi parhaiten Helsingin vaatimuksia.

Enemmän kuin vain alustan rakentamista

Mainio Tech on luova ja monipuolinen kumppani kaupungeille, jotka haluavat hyödyntää nykyaikaista kansalaisosallistumista. OmaStadi-nimen alla kulkevassa osallistuvan budjetoinnin hankkeessa roolimme koostui paljon muustakin kuin vain teknisenä kumppanina toimimisesta ja lopullisen alustan suunnittelusta ja toteutuksesta.

luova ja monipuolinen kumppani kaupungeille, jotka haluavat hyödyntää nykyaikaista kansalaisosallistumista

Aloitimme kuuntelemalla Helsingin kaupungin tarpeita ja keskustelemalla prosessivaatimuksista. Näiden pohjalta neuvoimme kaupunkia sen suhteen, mikä olisi paras tapa suunnitella ja toteuttaa alusta. Prosessiin kuului myös palautteen keräämistä sekä kaupunkilaisilta että kaupungin työntekijöiltä, jotta pystymme jatkossakin kehittämään järjestelmää osana jatkuvaa prosessia ja asiakassuhdetta.

Asukkaat ovat päässeet ääneen

Digitaalinen OmaStadi-osallistumisalusta on auttanut merkittävällä tavalla Helsingin kaupunkia toteuttamaan nykyaikaista kansalaisosallistumista ja kollektiivista päätöksentekoa osallistuvan budjetoinnin muodossa.

nykyaikaista kansalaisosallistumista ja kollektiivista päätöksentekoa

Vuonna 2021 OmaStadiin lähetettiin lähes 1 500 asukasideaa. Ideoista kehitettiin 397 ehdotusta äänestettäväksi. Äänestykseen osallistui 47 064 kaupungin asukasta.

Liikunta ja ulkoilu saivat eniten ehdotuksia ja ääniä lähes kaikissa Helsingin kaupunginosissa. Seuraavaksi eniten ääniä saivat puistoja ja luontoa koskevat ehdotukset sekä yhteisöllisyyteen ja ekologisuuteen liittyvät ehdotukset.

Sähköisen äänestyksen ennätys Suomessa

OmaStadin osallistuva budjetointi on tähän mennessä suurin Suomessa toteutettu sähköinen äänestys. Ylpeinä voimme todeta, että ylläpidimme onnistuneesti mittavan äänestysprosessin noin kymmenesosalle (8,1 %) helsinkiläisistä.