Arkistoyhdistys.fi

Arkistoyhdistys ry ylläpitää ja luo yhteyksiä arkistoalalla toimivien henkilöiden välillä sekä edistää alan tuntemusta ja tutkimusta. Yhdistys järjestää jäsenistölleen muun muassa tapahtumia, matkoja sekä tutustumiskäyntejä erilaisiin alaan liittyviin paikkoihin.

#

Arkistoyhdistys tarvitsi uuden sivuston palvelemaan paremmin nykyisiä tarpeitaan. Edellinen sivusto oli ilmeeltään vanhentunut ja sen ylläpito oli yhdistykselle hankalaa. Lisäksi uuden sivuston tavoitteena oli parantaa tapahtumista tiedottamista ja helpottaa niihin ilmoittautumista. Yhdistyksen sivusto palvelee niin yhdistyksen nykyistä jäsenistöä kuin uusia jäseniä.

Toteutimme yhdistykselle tarpeiden pohjalta uuden sivuston yhteistyössä graafisen suunnittelijan kanssa. Yhdistyksen koko ilme uudistettiin samassa yhteydessä. Uuden sivuston kautta voi muun muassa selata tulevia ja menneitä tapahtumia sekä ilmoittautua tuleviin tapahtumiin. Yhdistyksen jäsenhakuprosessi sekä jäsenrekisteri vietiin myös verkkoon, mikä helpottaa jäsenhakemusten ja -rekisterin käsittelyä.

Sivustolle toteutettiin myös erillinen jäsenille suunnattu extranet-palvelu, missä jäsenistö voi esimerkiksi käydä tutustumassa seminaariaineistoihin, yhdistyksen sisäiseen toimintaan liittyviin asioihin sekä kuviin yhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista. Extranetin kautta voidaan myös jakaa aineistoa ainoastaan tietyille jäsenryhmille, esimerkiksi tiettyyn tapahtumaan osallistuneille.

Sivusto on toteutettu concrete5-sisällönhallintajärjestelmän avulla. Lähes kaikki sivuston toiminnot voitiin toteuttaa järjestelmän ydintoimintojen avulla. Jäsenhakuprosessin automatisoinnissa käytettiin concrete5:n työnkulku-ominaisuutta.

Projektin lopputuloksena syntyi asiakkaan tarpeita hyvin palveleva sivustokokonaisuus. Asiakas oli erittäin tyytyväinen mahdollisuuteen ylläpitää sivustoa itse helppokäyttöisen käyttöliittymän avulla, mikä ei ollut aiemmin mahdollista. Myös jäsenille suunnatut sivuston osiot sekä sähköinen jäsenhakuprosessi ovat helpottaneet yhdistyksen arkea huomattavasti.

Voit tutustua sivustoon seuraavassa osoitteessa:
https://www.arkistoyhdistys.fi

Tekniikat

PHP

concrete5

Kategoriat

Verkkosivustot

Tietokannat

Pyydä lisätietoja

info@mainiotech.fi
+358 50 565 06 87

Jätä yhteydenottopyyntö