UX-suunnittelu

Käyttökokemus on jokaisen digitaalisen ratkaisun ydinasia. Palveluiden ja tuotteiden menestys on aina loppukäyttäjien käsissä. Digitaalisten palveluiden tulisi olla intuitiivisia, johdonmukaisia ja tavoiteorientoituneita.

Kaiken tyyppisten digitaalisten ratkaisuiden rakentamisen ytimessä tulisi olla niiden loppukäyttäjät. Käyttökokemusten tulee olla sulavia ja käyttäjien tulisi päästä tavoitteisiinsa niin helposti kuin mahdollista. Jos loppukäyttäjät eivät ole tyytyväisiä, digitaalinen ratkaisu ei palvele tarkoitustaan.

Käyttökokemuksen tulisi olla työkalu, jolla ohjelmistolle asetetut tavoitteet saavutetaan. Yrityksen digitaalisen strategian tulisi asettaa ylemmän tason tavoitteet siitä, mitä ohjelmistolla halutaan saavuttaa, minkä takia käyttökokemus vaikuttaa suoranaisesti näiden tavoitteiden saavuttamiseen.

Kaikkien digitaalisten ratkaisuiden osalta on tärkeää ymmärtää loppukäyttäjän tarpeet. Hyvän UX-suunnittelijan tulisi olla kiinnostunut ainakin seuraavista kysymyksistä:

  • Mitä käyttäjät yrittävät saavuttaa käyttämällä ohjelmistoa?
  • Millaiset käyttäjät ohjelmistoa tulevat käyttämään?
  • Millaisissa tilanteissa ohjelmistoa tullaan käyttämään?
  • Miten ohjelmistoa tullaan käyttämään? Esimerkiksi, millä päätelaitteilla ohjelmistoa käytetään?

Optimaalisimpien käyttökokemuksien rakentaminen on aina jatkuva prosessi. Prosessin alkuvaiheessa on usein vaikeaa tehdä johtopäätöksiä kaikista käyttäjistä tai vastata kaikkiin edellä esitettyihin kysymyksiin. Käyttökokemusta tuleekin parantaa jatkuvasti käyttäjiltä saadun palautteen sekä ohjelmistosta kerätyn analytiikan avulla. Kokemus erilaisten digitaalisten ratkaisujen rakentamisessa auttaa kuitenkin tekemään parhaat mahdolliset johtopäätökset näihin kysymyksiin liittyen.

Käyttökokemussuunnittelun tavoitteena on rakentaa mahdollisimman optimaalinen käyttöliittymä rakennettavalle ohjelmistolle. Prosessin lopputuloksena voi syntyä joko visuaalinen käyttöliittymäsuunnitelma tai toimiva käyttöliittymäprototyyppi, jota oikeat käyttäjät pystyvät käyttämään ilman taustaohjelmistoa. Ohjelmistokehityspalvelumme auttavat rakentamaan kokonaisen tuotteen käyttöliittymän päälle.

Haluatko kuulla lisää?

+358 50 565 06 87
info@mainiotech.fi

Voit ottaa yhteyttä myös alla olevalla lomakkeella.