Ohjelmistokehitys

Ohjelmistokehitys herättää ideat ja konseptit henkiin tuottamalla niistä toimivia ohjelmistoja. Se on ydinosaamistamme ja tuki kaikelle muulle toiminnallemme.

Ymmärrämme, mistä hyvä ohjelmisto koostuu, kuinka se vastaa asiakkaan liiketoiminnallisiin tarpeisiin, kuinka siitä luodaan ylläpidettävä ja jatkokehitettävä, sekä millaisessa ympäristössä sitä tulisi ylläpitää. Otamme nämä näkökulmat aina huomioon ohjelmistokehitysprosessisamme, koska ne kaikki vaikuttavat myös ohjelmiston lähdekoodiin, asetuksiin ja arkkitehtuuriin.

Toimintamme lähtökohta on, että ymmärrämme asiakkaan tarpeet etenkin liiketoiminnallisesta näkökulmasta. Tämä on erityisen tärkeää ohjelmistokehityksessä, koska väärät valinnat voivat viivyttää aikataulua ja kasvattaa kehityskustannuksia merkittävästi. Haluamme, että asiakkaamme voivat luottaa meihin ja antaa meille vapauden valita parhaat tavat ja työkalut näiden tarpeiden täyttämiseksi.

Teemme ohjelmistokehitystä useilla teknologiaratkaisuilla, koska tiedämme, että kaikkia ongelmia ei voi ratkaista samoilla työkaluilla. Käyttöliittymätoteutuksissa hyödynnämme moderneja teknologioita, kuten HTML5-teknologioita. Taustatoiminnallisuuksissa puolestaan PHP- ja Ruby-kieliä. Verkkopohjaisia palveluita toteutamme muun muassa Ruby on Rails -ohjelmistokehyksen avulla. Sisältökeskeisissä palveluissa ja sivustoissa käytämme yleensä concrete5-sisällönhallintajärjestelmää.

Haluatko kuulla lisää?

+358 50 565 06 87
info@mainiotech.fi

Voit ottaa yhteyttä myös alla olevalla lomakkeella.