Määrittely

Ennen kuin palvelu voidaan teknisesti toteuttaa, täytyy olla määritelty, mitä ollaan tekemässä. Määrittely perustuu projektin konseptiin, eli kuvaukseen siitä, mitä aiotaan rakentaa.

Konseptointivaihe antaa erittäin hyvän pohjan tarkemmalle määrittelytyölle, sillä määrittelyvaiheessa tulee jo tietää tarkemmin, mitä ominaisuuksia palveluun tarvitaan.

Määrittelyn avulla luodaan tekniikalle tukeva pohja. Määrittelyvaiheen jälkeen tiedetään, kuinka ohjelmisto pääpiirteissään rakentuu, mitkä sen liiketoiminnalliset vaatimukset ovat ja kuinka sen tulisi toimia.

Määrittelyprosessi voi ulottua myös ohjelmiston ulkopuolelle. Mikäli asiakkaan tarpeet niin vaativat, se voi kattaa esimerkiksi toimintaprosessit, jotka liittyvät ohjelmiston käyttämiseen.

Tarkkaa määrittelyä tarvitaan myös esimerkiksi silloin, kun tekninen toteutus halutaan kokonaisuudessaan kilpailuttaa ja tarjousten pohjaksi on oltava tiedossa, mitä tullaan toteuttamaan. Prosessin aikana voidaan luoda määrittelydokumentti, jonka avulla ohjelmiston rakentaminen on helppo kilpailuttaa usean toimijan kesken.

Varsinkin uusia palveluita rakennettaessa ei välttämättä prosessin alkuvaiheessa voida aina tietää kaikkia mahdollisia vaatimuksia, joita ohjelmistolle voi projektin jatkovaiheissa tai sen elinkaaren aikana tulla. Tällöin muutokset alkuperäiseen tarkkaan määritykseen voivatkin aiheuttaa odottamattomia lisäkustannuksia ohjelmistokehitysvaiheessa käytettäessä perinteisiä ohjelmistokehitysmenetelmiä.

Kuten muitakin ohjelmistokehityksen vaiheita, myös määrittelyä voi tehdä ketterästi, eli paloiteltuna. Tämä on hyödyllistä etenkin projekteissa, joita rakennetaan niin sanotusti pivotoimalla tai prototyyppien avulla. Toteutettava ohjelmisto voidaan siis määritellä siltä osin, kuin sen tarpeet pystytään tunnistamaan, ja paloitella määritystyötä tulevien ominaisuuksien osalta omiksi prosesseikseen.

Haluatko kuulla lisää?

+358 50 565 06 87
info@mainiotech.fi

Voit ottaa yhteyttä myös alla olevalla lomakkeella.