Laadunvarmistus

Laadunvarmistus pitää sisällään erilaisia työkaluja, työtapoja ja prosesseja, joiden avulla varmistetaan kehitettävän ohjelmiston korkea laatu.

Laadunvarmistuksessa hyödynnettäviä työvälineitä ja -tapoja ovat esimerkiksi ohjelmallisten testien kirjoittaminen, laaduntarkkailu automaation avulla sekä koodin jatkuva yhdistäminen koko kehitystiimin kesken.

Laadunvarmistus on erittäin tärkeä osa ohjelmistokehitystä. Se tuottaa ajan myötä kustannussäästöjä, mutta jää usein valitettavan vähälle huomiolle. Laadunvarmistuksen sivuuttaminen voi kuitenkin maksaa paljon ohjelmiston elinkaaren aikana. Huomioimalla alusta saakka ohjelmiston laatu ja ylläpitämällä sitä korkeana voidaan muun muassa

ohjelmistoon myöhemmin tehtävät muutokset tehdä helpommin, nopeammin ja turvallisemmin.

Uskomme, että hyvä ohjelmisto toimii sen toimitushetkestä lähtien pitkälle tulevaisuuteen. Tuotamme laatua, minkä takia teemme kaikkemme, että tuottamamme lähdekoodi vastaa myös toteuttamiemme projektien laadullisia kriteerejä. Pitkällä aikavälillä tämä tuottaa selvää säästöä, koska esimerkiksi integraatio-ongelmilta voidaan välttyä ja tehtyjen muutosten jälkeen voidaan olla varmoja, että ohjelmiston muutkin osat toimivat edelleen, kuten niiden oli alun perin tarkoitus toimia.

Testien ja muiden laadunvarmistustyökalujen avulla myös uusien kehittäjien on helppo liittyä kehitysprosessiin mukaan myöhemmässä vaiheessa. Tehtyään muutoksia projektiin, nämä kehittäjät voivat nukkua yönsä rauhassa ilman pelkoa siitä, että he olisivat rikkoneet ohjelmiston muita osia.

Haluatko kuulla lisää?

+358 50 565 06 87
info@mainiotech.fi

Voit ottaa yhteyttä myös alla olevalla lomakkeella.