Konseptointi

Konseptoinnin yhteydessä palvelulle asetetaan tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa ja mietitään, kuinka ne tehokkaimmin saavutetaan. Tämän vaiheen aikana työskentelemme läheisesti asiakkaan kanssa. Rakennettavalle palvelulle luodaan siis suuntaviivat, miten sen tulisi toimia ja palvella käyttäjiä.

Konseptoinnin aikana kerätään yhteen kaikki tulevaan palveluun liittyvät ideat ja ehdotukset. Työstämme yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelman siitä, kuinka palvelua lähdetään käytännössä rakentamaan ja mitkä ideoista ovat asiakkaan ja palvelun käyttäjien näkökulmasta kaikkein tärkeimmät. Tämän tiedon pohjalta ohjataan myös määrittely- ja suunnitteluvaiheita oikeaan suuntaan.

Hyödynnämme lähtökohtaisesti niin sanottua ”minimum viable product” (MVP) -ajattelumallia. Se tarkoittaa kaikista tärkeimpien ominaisuuksien priorisointia ylimmäksi, jotta toimiva ja käytettävä ohjelmisto saadaan käyttökuntoon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Näin ideoita ja konsepteja päästään testaamaan käytännössä ja mahdollisimman pienellä riskillä. MVP-ajattelu ei kuitenkaan tarkoita, että tavoitteista tingittäisiin tai tehtäisiin kompromisseja esimerkiksi käytettävyyden suhteen.

MVP-tuoteversion päälle voidaan joustavasti kehittää lisäominaisuuksia pitäen samalla alkuperäinen tuote toiminnassa. Toimintamallin etuihin kuuluu, että se pakottaa aidosti miettimään, mitkä ovat liiketoiminnan tai palvelun käyttäjien kannalta tärkeimmät ominaisuudet ja priorisoimaan ne kehityslistan kärkeen.

Haluatko kuulla lisää?

+358 50 565 06 87
info@mainiotech.fi

Voit ottaa yhteyttä myös alla olevalla lomakkeella.