Integraatiot ja rajapinnat

Hajautetun ohjelmistoarkkitehtuurin ja integraatioiden avulla voidaan keskittyä palvelun kannalta tärkeään ja uniikkiin liiketoimintalogiikkaan ja hyödyntää jo ratkaistuilla ongelma-alueilla niihin erikoistuneita palveluita.

Nykyään yksittäiset palvelut pitävät huolta pienemmistä ohjelmallisista kokonaisuuksista, jotka keskustelevat keskenään järjestelmäintegraatioiden kautta. Näistä käytetään monesti nimitystä hajautetut järjestelmät. Tällä tavoin kehitettävässä palvelussa voidaan hyödyntää markkinoilla jo olevia tuotteita, jotta kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Kehitettävien palvelujen osalta tämä tarkoittaa kustannussäästöjä ja kehitysprosessin nopeutumista.

Integraatiot ovat osa useiden palveluiden kehitystä, koska pyörää ei aina kannata keksiä uudestaan. Integraatioiden avulla voidaan säästää kallisarvoista kehitysaikaa ja resursseja. Integraatioiden avulla asiakkaan omassa ohjelmistossa voidaan siis paremmin keskittyä juuri niihin asioihin, jotka ovat ydinliiketoiminnan kannalta ratkaisevia ja ulkoistaa tietyt osa-alueet niihin keskittyneille toimijoille.

Tyypilliset integraatiot verkkopalveluissa liittyvät esimerkiksi sähköpostien lähetykseen, asiakaslistojen hallintaan, toiminnanohjausjärjestelmiin, analytiikkaan, käyttäjien tunnistautumiseen tai mihin tahansa tietojen välitykseen kahden järjestelmän välillä. Tarvittavat integraatiot riippuvat aina asiakkaan tarpeista sekä projektin muista rajoitteista esimerkiksi käyttäjätietojen välityksen suhteen kahden mantereen välillä.

Hajautettu järjestelmäarkkitehtuuri tuottaa kustannussäästöjä myös siitä syystä, että tietyin osin palvelun ylläpitovastuu siirtyy kolmansille osapuolille, jotka ovat keskittyneet ylläpitämään juuri kyseisiä palvelun osia.

Rakennamme myös itse erilaisia rajapintoja palveluihin ja ymmärrämme erittäin hyvin, kuinka kehittäjät haluavat näitä rajapintoja käyttää. Usein rajapinnan suunnittelu alkaakin miettimällä, mitä toimintoja kehittäjä rajapinnalta haluaa ja kuinka kehittäjä sitä käyttäisi. Kuten muussakin toiminnassamme, myös rajapintojen suunnittelussa ajattelemme siis hyvin käyttäjälähtöisesti.

Haluatko kuulla lisää?

+358 50 565 06 87
info@mainiotech.fi

Voit ottaa yhteyttä myös alla olevalla lomakkeella.